ชุดปั่นกวนผสมละเอียด เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด เครื่องปั่นกวนผสม ชุดกวนปั่นละเอียด ชุดถังผสม ชุดกวนปั่น ชุดผสมแลป ถังผสม ชุดปั่นกวนผสม ปั่นกวนผสมสี ปั่นกวนผสมสารเคมี ใบพัดปั่น ถังเหล็ก เครื่องกวนสี ชุดถังผสมสบู่ ชุดผสมครีม ปั่นกวนผสมกาว ชุดปั่นกวนผสม ชุดถังผสมแชมพู ชุดถังผสมเคมี ชุดถังผสมครีม เครื่องผสมนม เครื่องผสมทินเนอร์ เครื่องผสมครีมโลชั่น เครื่องกวนสบู่ เครื่องกวนครีม เครื่องกวนผสมสี เครื่องกวนปั่นสี เครื่องกวนแชมพู เครื่องกวนเคมี ชุดผสมปรับระดับขึ้น – ลง ใบพัดผสม ใบพัดกวน ถังสแตนเลส ถังผสมผงสี ถังผสมผง ถังลูกเต๋า ชุดผสมสารเคมี ปั่นกวนผสมอาหาร ปั่นกวนผสมห้องแลป ปั่นกวนผสมโลชั่น ปั่นกวนผสมลูกเต๋า ปั่นกวนผสมยาง ยางพารา ปั่นกวนผสมผงเคมี ปั่นกวนผสมปุ๋ย ปั่นกวนผสมน้ำหอม ปั่นกวนผสมน้ำผลไม้ ปั่นกวนผสมถังนอน ปั่นกวนผสมซอส ปั่นกวนผสมแชมพู ปั่นกวนผสม 2 ชั้น ชุดถังผสมปุ๋ย ชุดถังผสมน้ำยาล้างจาน ชุดถังผสมน้ำผลไม้ ชุดกวนระบบกันระเบิด ชุดกวนใบพัดน้ำเกลือ ชุดกวนในห้องแลป เครื่องผสมอาหารถังนอน เครื่องผสมสารเคมี เครื่องผสมสบู่ เครื่องผสมผงลูกเต๋า เครื่องผสมในห้องแลป เครื่องผสมแนวนอน เครื่องผสมน้ำเกลือ เครื่องกวนซอส ใบพัดเรือ 3 ครีบ ใบพัดปั่นสี ใบพัดกวนผสม ถังผสมสบู่และครีม ถังผสมสแตนเลส ถังผสมลูกเต๋า ถังผสมแป้ง ถังผสมครีม ถังต้มกวน ถังกวนสแตนเลส ถังผสมแนวนอน ถังผสมปุ๋ยเม็ด 4-Blade Impeller Agitator Mixing Air Mixer Dissolver Impeller Explosion proof mixer Flat blade Turbine HOMOMIXER Jacket tank Laboratory mixer Mobile tank moving tank Powder mix Pressure tank Propeller Impeller Storage tank Tank stainless

บริษัท อาร์.พี.เอส.2013 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ออกแบบผลิต ติดตั้ง ชุดปั่นกวนผสม ชุดกวนปั่นละเอียด เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด เครื่องปั่นกวนผสม เครื่องกวนเคมี ชุดถังผสม ถังสแตนเลส ชุดผสมปรับระดับขึ้น – ลง ใบพัดกวน ถังลูกเต๋า ถังผสมสบู่และครีม ถังผสมผง

โทร. 089-650-7698, 02-714-4978, 081-411-5082

IMPELLER ใบพัดชนิดต่างๆ ที่บริษัทมีจำหน่าย ตามความต้องการของลูกค้า

          เป็นใบผสมที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีกินกำลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับใบผสมชนิดอื่นๆและด้วยสาเหตุนี้เองทำให้ ระบบต้นกำลังของใบกวนลักษณะนี้จะเป็นแบบมอเตอร์ (direct drive) เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ต้องการผสมให้เข้ากันโดยมีข้อจำกัดในการเลือกใบ propeller มาใช้ กับผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความหนืด (viscosity) และ ค่าความหนาแน่น (density) ไม่สูงมากนัก (max. 2000 mPa.s)
          4 - blade turbine เป็นใบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลาง หรือการผสผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง (high viscosity, maximum 10,000 mPa.s) ด้วยเหตุที่เป็นของเหลวที่มีค่าความหนืดสูงทำให้ต้องใช้กระแสการไหลเวียน (high pumpimg) ที่สูงมากพอ ซึ่ง 4 - blade turbine ถูกออกแบบมาเพื่องานลักษณะดังกล่าวหากว่าของเหลวมีความหนืดที่สูงขึ้น (max. 15,000 mPa.s) ใบที่เหมาะสมกว่าจะเป็น 6 - blade turbine
          อุตสหกรรมการผสมสีทั่วไปมีความต้องการให้เกิดการแตกตัวของผงสี (pigment) อย่างสม่ำเสมอ, saw disc impeller ออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ shearing ด้วยลักษณะใบที่มีพื้นที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์มาก และ ความเร็วรอบที่สูงทำให้เพิ่ม shear rate ให้กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆจึงทำใหsaw disc impeller เป็นใบผสมที่สามารถพบเห็นได้บ่อยในอุตสาหกรรมดังกล่าวนอกจากอุตสาหกรรมสี แล้ว ยังสามารถใช้งานได้ดีกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการ shearing เช่นกัน
          เป็นใบพัดที่ออกแบบมาเพื่อ การแพร่กระจายของ Product เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการให้อากาศถูกดูดผสมในการกวน ผสมผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความหนืด (viscosity) และ ค่าความหนาแน่น (density) ไม่สูงมากนัก (max. 2000 mPa.s)
          การผสมของเหลวที่มีความเร็วรอบช้า (low speed mixing) ลักษณะการกวนให้เข้ากัน (keebhomogen) หรือลักษณะการกวนเพื่อไม่ให้ตกตะกอนโดยทั่วไปจะต้องใช้ใบกวนที่มีขนาดใหญ่ beam impeller ถูกออกแบบมาเพื่อลักษณะดังกล่าวซึ่งจะสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ ของเหลวที่มีค่าความหนืดสูง ก็ยังสามารถใช้ beam impeller ได้ดีเช่นกัน trapezoid beam เป็นใบกวนที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับ beam imp, ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ในขอบเขตลักษณะงานเหมาะกับใบดังกล่าวซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิศวกรรม ของบริษัท
          ใบผสมประสิทธิภาพสูงที่ บริษัทฯขอแนะนำ ด้วยเหตุผลที่เป็นใบที่ออกแบบมาเพื่อการเพิ่มแรง pumping, flow rage ที่ดีกว่าใบผสมชนิด อื่นๆเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความหนืดปานกลาง (medium viscosity, 100 - 5,000 mPa.s) หรือ ลักษณะงานที่มีการตกตะกอน, แยกชั้นกันของผง (solid) และ ส่วนที่เป็นของเหลว (liquid)
          ของเหลวที่มีค่าความหนืดสูงมาก (max. 100,000 mPa.s) หรือถังผสมที่มีการให้ความร้อน (heating & mixing tank)บริเวณข้างถังจะต้องมีการกวนปาด เพื่อการถ่ายเทความร้อน (heat transfer) เข้าสู่ของเหลวอย่างทั่วถึงป้องกันการไหม้บริเวณดังกล่าวเช่นกัน หรืออาจมีการประยุกต์ใช้ anchor impeller กับใบกวนชนิดอื่น ๆ เพื่อการผสมที่มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น
Jet Cone หรือ เรียกอีกชื่อว่า ใบพัดลดพอง เหมาะกับงานที่ไม่ต้องการฟองอากาศผสมกับเนื้อผลิตภัณฑ์ เช่น งานแชมพู ครีม น้ำยาล้างจาน สบู่เหลว
Auto folding หรือ เรียกอีกชื่อว่า พัดพัดกางอัตโนมัติ เหมาะกับงานถังที่มีช่องสำหรับใส่ใบกวนเล็ก เช่น ถังน้ำมัน 200 ลิตร ถัง IBC และถัง PE
ใบพัด สำหรับในห้องแลปปฎิบัติงาน ขนาด 40, 50, 60, 80 mm.
- 4 – Blade Impeller
- 3 – Blade Impeller
- Dissolver Impeller
- Flat blade Impeller
- Anchor Impeller (A), (B)