ชุดปั่นกวนผสมละเอียด เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด เครื่องปั่นกวนผสม ชุดกวนปั่นละเอียด ชุดถังผสม ชุดกวนปั่น ชุดผสมแลป ถังผสม ชุดปั่นกวนผสม ปั่นกวนผสมสี ปั่นกวนผสมสารเคมี ใบพัดปั่น ถังเหล็ก เครื่องกวนสี ชุดถังผสมสบู่ ชุดผสมครีม ปั่นกวนผสมกาว ชุดปั่นกวนผสม ชุดถังผสมแชมพู ชุดถังผสมเคมี ชุดถังผสมครีม เครื่องผสมนม เครื่องผสมทินเนอร์ เครื่องผสมครีมโลชั่น เครื่องกวนสบู่ เครื่องกวนครีม เครื่องกวนผสมสี เครื่องกวนปั่นสี เครื่องกวนแชมพู เครื่องกวนเคมี ชุดผสมปรับระดับขึ้น – ลง ใบพัดผสม ใบพัดกวน ถังสแตนเลส ถังผสมผงสี ถังผสมผง ถังลูกเต๋า ชุดผสมสารเคมี ปั่นกวนผสมอาหาร ปั่นกวนผสมห้องแลป ปั่นกวนผสมโลชั่น ปั่นกวนผสมลูกเต๋า ปั่นกวนผสมยาง ยางพารา ปั่นกวนผสมผงเคมี ปั่นกวนผสมปุ๋ย ปั่นกวนผสมน้ำหอม ปั่นกวนผสมน้ำผลไม้ ปั่นกวนผสมถังนอน ปั่นกวนผสมซอส ปั่นกวนผสมแชมพู ปั่นกวนผสม 2 ชั้น ชุดถังผสมปุ๋ย ชุดถังผสมน้ำยาล้างจาน ชุดถังผสมน้ำผลไม้ ชุดกวนระบบกันระเบิด ชุดกวนใบพัดน้ำเกลือ ชุดกวนในห้องแลป เครื่องผสมอาหารถังนอน เครื่องผสมสารเคมี เครื่องผสมสบู่ เครื่องผสมผงลูกเต๋า เครื่องผสมในห้องแลป เครื่องผสมแนวนอน เครื่องผสมน้ำเกลือ เครื่องกวนซอส ใบพัดเรือ 3 ครีบ ใบพัดปั่นสี ใบพัดกวนผสม ถังผสมสบู่และครีม ถังผสมสแตนเลส ถังผสมลูกเต๋า ถังผสมแป้ง ถังผสมครีม ถังต้มกวน ถังกวนสแตนเลส ถังผสมแนวนอน ถังผสมปุ๋ยเม็ด 4-Blade Impeller Agitator Mixing Air Mixer Dissolver Impeller Explosion proof mixer Flat blade Turbine HOMOMIXER Jacket tank Laboratory mixer Mobile tank moving tank Powder mix Pressure tank Propeller Impeller Storage tank Tank stainless

บริษัท อาร์.พี.เอส.2013 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ออกแบบผลิต ติดตั้ง ชุดปั่นกวนผสม ชุดกวนปั่นละเอียด เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด เครื่องปั่นกวนผสม เครื่องกวนเคมี ชุดถังผสม ถังสแตนเลส ชุดผสมปรับระดับขึ้น – ลง ใบพัดกวน ถังลูกเต๋า ถังผสมสบู่และครีม ถังผสมผง

โทร. 089-650-7698, 02-714-4978, 081-411-5082

เครื่องปั่นส่วนผสมแบบใบจักร PADDLE AGITATOR

         เครื่องปั่นส่วนผสมชนิดนี้ จะมีใบพัดหมุนไปด้านหน้า และถอยหลังในจำนวนที่เท่ากัน ซึ่งจะปั่นและนำส่วนผสมจากถังด้านหนึ่งไปยังอีกถังด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอออกไปทางช่องทางออกในอัตราส่วน 1/8” จากด้านล่างของถัง หรือปรับตามปริมาณที่เหมาะสม ใบพัดที่หมุนกลับทางถอยหลังของเครื่องปั่นผสมจะถูกติดตั้งไว้ห่างหลายนิ้วจากด้านล่างของถัง ซึ่งจะทำให้มีข้อได้เปรียบ 3 ข้อ คือ ส่วนผสมจะไหลได้ง่ายขึ้น และเร็วขึ้นจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพราะการเดินหน้าและถอยหลังของใบพัดที่ทำงานแบบมีแนวระดับที่แตกต่างกัน การทำงานของเครื่องที่ใช้พลังงานน้อยกว่า และการถ่ายส่วนผสมจากถังด้านหนึ่งไปยังอีกถังด้านหนึ่งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและกวาดส่วนผสมได้เกลี้ยงเกลา ใบจักรส่วนด้านหน้าจะนำส่วนผสมสุดท้ายที่อยู่ในถังปล่อยออกไปยังทางออกไป โดยไม่มีสิ่งกีดขวางจากใบพัดที่หมุนถอยหลัง ทำให้การนำส่วนผสมออกไปที่ทางออกทำได้ง่ายขึ้นกวาดส่วนผสมได้เกลี้ยงกว่าและเสียเวลาน้อยลง

          ประโยชน์อีกข้อคือ สามารถผสมส่วนผสมในปริมาณน้อย คือสามารถผสมในปริมาณ 20% ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งเครื่องผสมที่ใหญ่กว่าจะไม่สามารถปั่นผสมได้และอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้

          เครื่องปั่นส่วนผสมชนิดนี้ สามารถใช้ได้กับส่วนผสมที่เป็นทั้งชนิดเปี ยกและแห้งได้ เหมาะที่จะนำมาใช้ผสมส่วนผสมประเภท ปุ๋ยเคมี ปูนพลาสเตอร์ สารเคมี แร่ธาตุ ผงซักฟอก สารประกอบ แผ่นพลาสเตอร์ แห้ง วัตถุกันน้ำสำหรับอุดรอยรั่ว รวมถึง ชา กาแฟ และผสมดิน

          อีกทั้งยังเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยใช้ผสมอาหารสัตว์ เช่น หมู สัตว์ปี ก วัว ควาย ม้า แกะ ทั้งส่วนผสมที่มีกากและไม่มีกาก มีไขมันและไม่มีไขมัน